Heet van de naald - Wandelclub Tornado vzw

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De regering heeft zopas het nieuwe sportdecreet getekend en dat treedt op 01 januari 2017 in werking.
Wat betekent dit voor alle sportclubs in België :
Iedereen die lid is van een sportclub, om het even welke, MOET vanaf 01 januari 2017 zijn rijksregisternummer doorgeven aan zijn sportclub.
De sportclub moet het rijksregisternummer vermelden op zijn ledenlijsten en ook doorgeven/inbrengen bij de federatie.
Men kan nog wel lid zijn van meerdere wandelclubs maar de federatie krijgt maar éénmaal subsidies.

Dus bij de betaling van het lidgeld 2017 zal ik jullie rijksregisternummer vragen en toevoegen in mijn lijsten.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu